Schoolraad

Samenstelling schoolraad :

Voorzitter :

  • Roger De Knijf

Secretaris :

  • Jan Poppe

Leden :

  • Henk Baeyens
  • An Hebbelinck
  • Mieke Bontinck
  • Tania De Both
  • Fannie Heyndrickx
  • Jan De Neve
  • Mariet De Kegel

Van rechtswege aanwezig :

  • Directeur Caroline Cortens