Studie

Studie

De school organiseert naschoolse studie van 16u00 tot 16u30 voor kinderen die op school blijven. Daarna kunnen ze naar de betalende opvang (zie opvang).

Wat mag u verwachten van onze naschoolse studie(begeleiding)

  • Wij bieden uw kind een rustige sfeer waarin het kan werken. Wij eisen dan ook dat elk kind dat in de naschoolse studie werkt dit in alle rust doet. Kinderen die de werksfeer storen zullen passend terecht gewezen worden.
  • Kinderen die moeilijkheden ondervinden worden begeleid op een manier die het zelfstandig werken respecteert en stimuleert.
Wat verwachten we van de kinderen tijdens onze naschoolse studie:
  • Dat ze een pennenzak in de boekentas meenemen met het nodige schrijfmateriaal.
  • Dat ze alle werk- en lesboeken bij zich hebben om hun huistaak zelfstandig te kunnen maken.
  • Dat ze zich rustig kunnen bezighouden indien hun huiswerk klaar is. Ze zorgen zelf voor extra materiaal (leesboek / kladschrift / tekengerei / ….)

Wat mag u niet verwachten van de naschoolse studie

  • De naschoolse studie kan nooit de thuissituatie vervangen! De begeleider kan uw taak als diegene die interesse toont, het kind stimuleert en controleert, nooit in dezelfde mate overnemen. Het is met andere woorden niet de bedoeling dat de studiebegeleider de taak van de ouder op zich neemt.
  • De begeleider verbetert het huiswerk niet.

Kinderen worden slechts in uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig uit de studie gehaald.