Opvang

Naschoolse opvang

De gemeente is de organisator van de naschoolse opvang.

Tarieven:

Voor- en naschoolse opvang:

 • per begonnen halfuur: € 0,80
Op woensdagnamiddagen:
 • per begonnen halfuur: € 0,80
 • minder dan 3 uur: € 3
 • meer dan 3 uur: € 5
 • meer dan 6 uur: € 10
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
 • minder dan 3 uur: € 3
 • meer dan 3 uur: € 5
 • meer dan 6 uur: € 10

Deze tarieven zijn geldig voor het eerste en tweede kind. Elk derde en volgende kind van hetzelfde gezin krijgt 50% korting op deze tarieven bij opvang van deze kinderen op eenzelfde dag.

Wie een netto belastbaar inkomen heeft van maximum € 20 000 per jaar, te vermeerderen met € 1 000 per kind ten laste, kan een vermindering van 50% aanvragen per op te vangen kind (sociaal tarief).

Dit sociaal tarief is niet cumuleerbaar met de korting toegekend voor drie of meer kinderen.

Er is op alle schooldagen opvang:

 • ’s morgens van 7u00 tot 8u00
 • ’s avonds van 16u00 tot 18u00
 • woensdagnamiddag van 12u00 tot 18u00
 • op vakantiedagen van 7u00 tot 18u00 (afdeling waar opvang doorgaat wordt meegedeeld via de maandkalender)
Er is opvang voorzien op vakantiedagen. Data, plaats en uren worden meegedeeld via de maandkalender (deze gaat meestal door te Wichelen).

Verder wensen wij nog de aandacht te vestigen op volgende punten:

 • Wanneer de leerling zich niet gedraagt volgens de afspraken kan de school de leerling tijdelijk of definitief het gebruik van deze dienst ontzeggen.
 • Na het verlaten van de opvang bevindt het kind zich niet meer onder de hoede van de begeleider van de opvang. De ouders dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid.
 • Ouders dienen de kinderen tijdig af te halen!
 • Het is de leerling verboden de opvang te verlaten zonder toelating.
 • De richtlijnen van de begeleider dienen gevolgd te worden.